Categorieën

Fabrikanten

Nieuwsbrief

Wat zegt de Belgische wetgeving over dashcams ?

Op dit moment bestaat er helemaal nog geen Belgische wetgeving over dashcams en wordt er over de legaliteit van dashcams allerlei zaken beweerd of dashcams wettelijk zijn of niet.

Laat ons duidelijk zijn, dashcams zijn niet illegaal of verboden bij wet !
U mag wel degelijk uw dashcam beelden gebruiken als bewijsmateriaal.
Zowel uw verzekeringsmaatschappij , de politie als de rechtbank zullen uw dashcam beelden aanvaarden als bewijslast.

Enkel , moet je opletten wat privacy betreft. Je mag niet zomaar jouw beelden publiek verspreiden waarbij je duidelijk personen kan herkennen (via gezicht , nummerplaat , firmanaam op auto, ...)
Zolang je de beelden voor jezelf of voor bewijslast gebruikt , zal dit geen probleem vormen.

Moet ik mijn dashcam aangeven bij de privacycommissie ?

De vraag of je jouw dashcam nu gaat aangeven bij de privacy commissie is iets wat je zelf zal moeten uitmaken.
Hieronder de richtlijnen volgens de privacycommissie over dashcams

Dashcam voor recreatief gebruik

Een particulier kan een dashcam bijvoorbeeld gebruiken om zijn autovakantie-traject te filmen. Als hij de beelden van deze autotrip thuis opslaat en enkel en alleen gebruikt voor « persoonlijke of huishoudelijke doeleinden » (bv. het herbekijken van de beelden thuis of in familieverband) zal de privacywet niet van toepassing zijn en hoeft hij de regels van deze wet dan ook niet na te leven.

Zodra diezelfde persoon de beelden echter publiek maakt (bv. op internet of deelt met een groot aantal mensen, zoals bv. tijdens een infoavond), zal de privacywet wel van toepassing zijn en dient de betrokkene de verplichtingen van deze wet na te leven. Hij zal beschouwd worden als een verantwoordelijke voor de verwerking. Als verantwoordelijke zal hij onder andere het proportionaliteitsbeginsel dienen te respecteren, moeten voldoen aan de informatieplicht,de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen en een gewone aangifte https://eloket.privacycommission.be/elg/main.htm?siteLanguage=nl moeten verrichten.

Voor meer informatie kan naar analogie verder verwezen worden naar de informatie m.b.t. het nemen van beelden () op de website van de Comissie.

Dashcam voor gebruik als bewijsmateriaal bij aanrijding


Iemand kan een dashcam aankopen om bewijsmateriaal te vergaren in geval van een aanrijding. In dit kader spreken we niet over gewone persoonsgegevens (zoals een naam, adres en telefoonnummer), maar over gerechtelijke persoonsgegevens.

De verwerking van dergelijke gerechtelijke persoonsgegevens is door de privacywet in principe verboden. Op dit verbod bestaan echter enkele uitzonderingen. Een mogelijke uitzondering waarop men hier een beroep zou kunnen doen, is indien de verwerking noodzakelijk is voor het beheer van eigen geschillen. In dit geval zou een dashcam mogelijk zijn, mits inachtneming van de verdere bepalingen van de privacywet.

De eigenaar van de dashcam zal beschouwd worden als een verantwoordelijke voor de verwerking. Als verantwoordelijke zal hij onder andere het proportionaliteitsbeginsel dienen te respecteren (bv. de beelden s avonds wissen als er overdag niets problematisch gebeurd is), moeten voldoen aan de informatieplicht (praktisch gezien zal dit bij een eerste contactname moeten gebeuren, bv. vlak na het ongeval als er met de tegenpartij wordt gesproken), de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen en een gewone aangifte https://eloket.privacycommission.be/elg/main.htm?siteLanguage=nl moeten verrichten.

Dashcam voor gebruik in het interieur van een taxi

Als een taximaatschappij om veiligheidsredenen beslist om een camera in een taxi te installeren om het interieur te filmen ( bijvoorbeeld om vandalisme of diefstal tegen te gaan of om de veiligheid van de chauffeur te verhogen), zal niet de Privacywet van toepassing zijn, maar wel de Camerawet omdat we hier kunnen spreken over een bewakingscamera.
De Camerawet zal deze camera aanzien als een vaste bewakingscamera in een besloten plaats voor het publiek toegankelijk (met name het interieur van een taxi). Meer informatie over bewakingscameras en de verplichtingen van de Camerawet vindt u in onze rubriek bewakingscameras. De voornaamste verplichtingen zijn een pictogram plaatsen om passagiers in te lichten over de camerabewaking en een aangifte verrichten.